Duurzame inzetbaarheid / Preventie & Rehabilitatie

Voor mensen die meer verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen gezondheid. 


Je zou denken dat kennis over geneeskunde overal in de wereld op hetzelfde niveau is, MAAR dat is niet zo! Uniek bij ons is de toepassing van kennis uit andere delen van de wereld, zowel Westers als Oosters met een holistische benadering.